የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኤምባሲ-ዶሃ 

መረጃዎች

በቀጠር ቆይታዎ ለሚያጋጥሚዎት ችግር የኤምባሲ ድጋፍ ቢያስፈልግዎት በሚከተለው የስልክ ቁጥሮች ድጋፍና ምክር ማግኘት ይችላሉ

አቶ ሸምሰዲን መሀመድ 66839019

አቶ ግደይ ኃይሉ 77824702

አቶ ኃይሌ ይልማ 77259900

ወ/ሮ እፀገነት ሽፈራው 40207000/66641152

የዜጎች ድጋፍና ክትትል

 News